Digital bokföring

Löpande bokföring av transaktioner är grunden till rapporter som ger företagets ägare och ledning värdefull information om verksamhetens resultat och ställning för att kunna analysera risker, göra budget och se möjligheter för utveckling och tillväxt.

Med digital bokföring sparar man tid och resurser då processer som förut var tidskrävande och krångliga blir snabba och effektiva. Snabb och ordningsam bokföring ger möjlighet att följa företagets utveckling nästan i realtid och vid behov korrigera företagets affärsstrategi.

Att välja digital bokföring är att satsa på miljön. Digitalisering minskar användning av papper, energi och plats för arkivering, vilket bidrar till en hållbar verksamhet och är miljövänligt.

Att anlita en auktoriserad byrå ger dig som företagets ledare trygghet att bokföringen är gjord enligt Bokföringslagen och erkänd kvalitetsstandard Reko (Svensk Standard för Redovisnings- och Lönetjänster). Kvalificerad utförd bokföring är avgörande då den ligger till grund för bolagets årsredovisning och inkomstdeklaration. Dessa kan bli föremål för granskning av myndigheterna.

Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå som är medlem i FAR (branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning) och vi har ansvarsförsäkring. Våra redovisnings- och lönekonsulter har högskoleutbildning inom företagsekonomi och mångårig erfarenhet av redovisningsarbete och löneadministration. Vi genomgår regelbundet vidareutbildning för att säkerställa hög kvalité på våra tjänster.

Löneadministration

Korrekt beräknad lön, skatt och sociala avgifter är grunden för statlig pension, föräldrapenning och sjukpenning som är viktiga för alla och kan vara avgörande för företagets ägare som planerar sin utdelning. Därför behövs expertkompetens oavsett antal anställda.

Våra auktoriserade lönekonsulter hjälper er med alla delar av lönehantering:

· Förbereda anställningsavtal

· Semesterberäkning

· Hantering av förmåner

· Arbetsgivarintyg

· FORA-rapportering

· Inlämning av arbetsgivardeklaration

· Kontakt med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

· Arbeta enligt kollektivavtal

Bokslut och Årsredovisning

Alla företag är skyldiga att efter varje räkenskapsår utföra ett bokslut och sammanställa hur det har gått för företaget. Vi på RedoVisa Smart vet vad som krävs för varje organisationsform.

Att göra bokslutet korrekt är viktigt även för de som inte behöver lämna in en årsredovisning, eftersom årets balans- och resultatrapport kan efterfrågas av exempelvis banken när man ansöker om banklån.

Årsredovisningen är en offentlig handling som lämnas in till Bolagsverket och kan laddas ner och granskas av företagets kunder, leverantörer eller samarbetspartner. Årsredovisningen är underlag för företagets inkomstdeklaration som lämnas in till Skatteverket. Därför är det viktigt att bokslut och årsredovisning upprättas på ett proffsigt och korrekt sätt.

Att lämna in årsredovisningen digitalt gör processen snabb och effektiv, samt sparar papper och energi, vilket bidrar till hållbarhet. När man lämnar in årsredovisningen digitalt får man direkt en kvittens som bekräftar att årsredovisningen är inlämnad i tid.

RedoVisa Smart erbjuder uppföljning av ert bokslut där vi tillsammans går igenom det sammanställda företagets resultat och kartlägger områden eller rutiner som kan effektiviseras och bidra till er företagsutveckling. Det är ett bra tillfälle att träffa er redovisningskonsult personligen och få tips och rekommendationer inför nästkommande räkenskapsår, samt en uppdatering av eventuella ändringar i lagstiftning och regler som gäller er bransch.

Inkomstdeklaration

Att lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket är en viktig del av årets rapportering. Inkomstdeklarationen ska lämnas både av privata personer och företag. Vi på RedoVisa Smart vet vad som krävs för varje organisationsform.

Att upprätta en korrekt inkomstdeklaration betyder att betala rätt skatt till staten och därigenom bidra till samhällets utveckling. Felaktigheter i inkomstdeklarationen kan utgöra en risk för skattetillägg. Därför är det avgörande att använda expertkompetens vid upprättande av inkomstdeklarationen.

Vi använder moderna skatteprogram för digital inlämning av inkomstdeklarationen. När man lämnar in inkomstdeklarationen digitalt får man direkt en kvittens som bekräftar att inkomstdeklarationen är inlämnad i tid.

Vi på RedoVisa Smart hjälper dig med både din privata och företagets inkomstdeklaration. Dessa går ofta hand i hand. Vi hjälper dig även med K10-blanketten och andra nödvändiga bilagor. Våra konsulter hjälper dig att få svar på viktiga skattefrågor för att ni ska kunna ta strategiska beslut.

Få en kostnadsfri offert inom 24 timmar!